Vi har lång erfarenhet och är väldigt skickliga på plåtarbeten inom rostfritt stål. Vi har gjort hundratals hiss-fronter i olika former, dessa kan vi även integrera in i våra glaslösningar (se foto längst ner). Notera att hiss-front på nedersta bilden är tårtbitsformad på djupet både vertikalt och i horisontellt för att möta hisskorg då glaspartiet följer vägglivet. Vill man ha en rostfri front som följer glaset perfekt så krävs ofta det då hisskorgen har sin egna rörelse i hisschaktet som oftast inte följer fasaden vid de olika planen.

Finns intresse av denna typ av arbeten eller liknande tveka inte att kontakta oss!